Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Verantwoord ondernemen van mens tot maatschappij

Met alle 17 miljoen inwoners van Nederland als ervaringsdeskundige is de maatschappelijke impact van ons werk bijzonder groot. Met een groot deel  van de ruim vierhonderd gemeenten als gebruikers hebben we bovendien de meest maatschappelijk opererende opdrachtgevers denkbaar. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit dan ook letterlijk in het DNA van PinkRoccade Local Government. Dat begint bij grondig nadenken over de sociale, macro-economische en bestuurlijke effecten van ons handelen. Dat vertaalt zich in onze producten. Dat zet zich door in de manier waarop we onze diensten verlenen en de rol voor onze omgeving.

Bij PinkRoccade Local Government draait alles om de mens. Als opdrachtgever, (eind)gebruiker, toeleverancier, partner of collega. Vandaar dat onze maatschappelijke betrokkenheid zich met name hier laat zien. Voorbeelden? Terug-investeren in klanten; door hun co-makershipte vergoeden in uren die onze consultants gratis voor hen werken. Of onze samenwerking met depostBode: een postbedrijf waarvan 90% van de medewerkers een afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Maar ook het bovengemiddelde aantal stagiaires dat we begeleiden en de ruimte die we hen geven voor onderzoek. Als het gaat om medewerkers vragen we veel, maar bieden we ook ’t nodige. Van kleine gestes als fruit op de werkplek tot fiets-van-de-zaak (duurzaam en sportief). Zij werken in een pand dat maatschappelijke betrokkenheid uitstraalt: energiearm en draaiend op groene stroom, super-geïsoleerd en efficiënt ingericht met flexplekken. Een nieuwe vorm van onze maatschappelijke betrokkenheid uit zich in de beschikbaarheid van werkervaringsplekken binnen onze organisatie.

Ook onze betrokkenheid bij goede doelen draait om de mens. Als we doneren, willen we ook participeren. Bijvoorbeeld door met veel collega’s deel te nemen aan sponsor-sportacties. Of door een initiatief als Serious Ambtenaar te steunen, waar we onze krachten bundelen met individuele opdrachtgevers. Samen optrekken doen we ook met toeleveranciers (waarbij we voorrang geven aan lokale ondernemingen) en andere partners. Lange termijnrelaties en samenwerken zijn belangrijker dan korte termijn gewin. Dat past voor een dienstverlener voor álle Nederlanders. Zo hebben we een langdurige sponsorovereenkomst met het Nederlands Burgemeesters Elftal. Zij steunen op hun beurt weer de Lepra Stichting, samen met de sponsoren.