Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Gebruikersvereniging

De GebruikersVereniging PinkRoccade Local Government (GV) is hét podium voor gebruikers van PinkRoccade Local Government oplossingen. De GebruikersVereniging is opgericht in 1990 en kent ruim 200 leden. De GebruikersVereniging richt zich in samenwerking met PinkRoccade Local Government op het optimaliseren van de toegevoegde waarde van onze software bij organisaties. 

De GebruikersVereniging behartigt de belangen van de leden richting PinkRoccade Local Government. Dit doet ze door onder meer actief te participeren in onderhandelingen over het product- en prijsbeleid en de productontwikkeling. Daarnaast vindt er op verschillende niveaus uitwisseling plaats over kennis en gebruikerservaringen. Bovendien vertegenwoordigt de GebruikersVereniging haar leden in allerlei landelijke organen en (koepel-) organisaties op het gebied van overheid en ICT-beleid. Op die manier levert de GebruikersVereniging belangrijke bijdragen aan de modernisering van de gemeentelijke informatievoorziening en dienstverlening.

De GebruikersVereniging heeft voor verschillende aandachtsgebieden productgroepen en platforms in het leven geroepen. Daarin worden onder meer inhoudelijke productontwikkelingen, de prijsstelling van nieuwe en bestaande producten & diensten, nieuwe wetten, regels & richtlijnen en gemeentelijke ICT-standaarden uitgewisseld, bediscussieerd en bepaald. Door de krachten te bundelen, kunnen leden hun inbreng en medeverantwoordelijkheid leveren voor beleidskeuzen en in belangrijke mate bijdragen aan een efficiënte informatie-inrichting bij lokale overheden.

Kijk voor meer informatie over de GebruikersVereniging op www.gvprlg.nl.