Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Over ons

De Nederlandse lokale overheden staan voor grote uitdagingen. Steeds meer taken worden gedecentraliseerd, terwijl tegelijkertijd de middelen afnemen. Publieke spelers en marktpartijen raken steeds meer verweven en de overheid vraagt meer eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de burger. De overheid zal dienstverlening regisseren in plaats van die helemaal zelf te leveren, en zal maatschappelijke initiatieven vanuit de burger en de markt steeds meer faciliteren.

Co-creator van publieke dienstverlening

Daarvoor zijn andere samenwerkingsverbanden en werkvormen nodig. De zoektocht naar de nieuwe, netwerkgedreven overheid wordt door ons ondersteund door informatietechnologie daarin een vormgevende én uitvoerende rol te geven. informatietechnologie, de (onzichtbare) enabler van nieuwe diensten en rollen van de overheid, is daarbij methode en oplossing tegelijk: geeft vorm aan het denken en maakt de implementatie daarvan mogelijk. Als co-creator van publieke dienstverlening zorgt PinkRoccade Local Government samen met lokale overheden en maatschappelijke organisaties doorlopend voor nieuwe oplossingen.

Bedrijfssoftware

PinkRoccade Local Government levert al meer dan 30 jaar bedrijfssoftware en diensten aan lokale overheden. De helft van de Nederlandse gemeenten en tal van waterschappen en provincies maken succesvol gebruik van onze oplossingen. Daardoor zijn ze beter in staat hun wettelijke taken uit te voeren en kunnen ze hun bedrijfsvoering verder optimaliseren. Zodat ze uiteindelijk een efficiënte, snelle en gestroomlijnde dienstverlening naar burgers en bedrijven kunnen verzorgen.

Gebruikersvereniging

De Gebruikersvereniging PinkRoccade Local Government is opgericht op 23-01-1990 en telt ruim 170 leden (gemeenten, gemeentelijke diensten, provincies en waterschappen). Al die gebruikers helpen ons om de beste keuzes te maken. Elk beleidsterrein kent een of meerdere platforms dat samen met het management van PinkRoccade Local Government keuzes maakt in de vernieuwing. Bovendien heeft elke regio een structuur waarbij gemeenten van elkaar en van ons kunnen leren. Het dagelijks bestuur van de gebruikersvereniging overlegt met de directie over de strategie en de conclusies van de werkgroep product- en prijsbeleid.

Historie

PinkRoccade Local Government komt oorspronkelijk voort uit L+T Informatica, Raet Decentrale Overheid, GCEI, GRC en CCW. Na overnames door Getronics (2005) en KPN maakt het bedrijf sinds 2009 deel uit van TSS (Total Specific Solutions).