Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

iObjecten: Toekomstbestendige oplossing voor de gemeente van morgen

Gemeente Boekel co-creator iObjecten

iObjecten webbanner z. tekst  

“In iObjecten zijn onze praktijkervaringen opgenomen, waarmee andere gemeenten hun voordeel kunnen doen.”

Angelique Ouwens
Medewerker gegevensbeheer

Efficiënt werken en minder kwetsbaar. Het is een wens van veel gemeenten. De applicatie iObjecten biedt gemeenten vandaag al uitkomst bij het registreren en muteren van de objecten van morgen. Door BAG, WOZ, BRK en BGT daarin aan elkaar te koppelen, realiseren gemeenten tijdwinst en voorkomen ze fouten en dubbele vastlegging. Gemeente Boekel treed op als co-creator, samen met een aantal andere gemeenten en PinkRoccade Local Government bij de ontwikkeling van de applicatie. Samen kom je tot de beste oplossingen, meent Angelique Ouwens, medewerker gegevensbeheer bij de gemeente Boekel: ‘In iObjecten zijn onze praktijkervaringen opgenomen, waarmee andere gemeenten hun voordeel kunnen doen.’ 

Over gemeente Boekel

De Brabantse gemeente Boekel bestaat uit twee kernen: Boekel en Venhorst. De agrarische gemeente, die in 2013 haar 700e verjaardag vierde, telt 10.000 inwoners, ruim 1600 bedrijven, 4500 adressen/verblijfsobjecten en circa 7050 panden. Ondanks de relatief beperkte omvang bruist het centrum van Boekel, met haar toch ruime voorzieningen voor het winkelend publiek. Gemeente Boekel staat bekend om de balie-omgevingsvergunning. Aan wie ’s ochtends een omgevings- of verbouwingsaanvraag indient, wordt ’s middags al de vergunning verleend. Voorwaarden hiervoor zijn dat gewerkt wordt met een bij de gemeente hiertoe te boek staande architect en dat de aanvraag past binnen het bestemmingsplan. Deze werkwijze past binnen het motto van de gemeente Boekel: gastvrij en actief.

Het registreren van objecten

Gemeente Boekel loopt op meer gebieden voorop. Zoals op het gebied van objectregistraties. Angelique Ouwens vertelt dat die gemeente sinds de invoering van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) in 2010 werkte met CGA – een applicatie van PinkRoccade Local Government – ten behoeve van het registeren en muteren van BAG-objecten. ‘In 2014 presenteerde PinkRoccade Local Government een nieuwe applicatie. Een applicatie die inspeelt op technologische ontwikkelingen en deze slim toepast. iObjecten bevat, naast een nieuwelook and feel,een gebeurtenissen wizard. Basisprocessen zoals verlenen bouwvergunning, sloop afgerond en melding start bouw zijn opgenomen in de applicatie. PinkRoccade Local Government werkt er hard aan om alle BAG-processen zo snel mogelijk in iObjecten op te nemen. “Vandaag” wordt gewerkt aan een nog bredere toepasbaarheid van de applicatie, zodat “morgen” ook de WOZ, BRK en BGT erin worden opgenomen. Daarmee gaan we toe naar een echte integrale objectregistratie. iObjecten betekent voor ons echt eenmalig registeren en meervoudig gebruiken, waardoor we efficiënter en correcter werken. Een toekomstbestendige oplossing.’

De voordelen van iObjecten

Naast het voordeel van de integrale objectregistratie en de efficiëntie die ermee gepaard gaat, is deze nieuwe applicatie vele malen gebruiksvriendelijker dan haar voorganger. Dat komt mede door de wizard die je van begin tot eind als het ware aan de hand door het proces heenleidt. Bovendien is Street View in iObjecten geïntegreerd en zijn nieuwe objecten er secuur in te tekenen. ‘Bulkmutaties zijn gemakkelijk door te voeren. Voor een heel nieuwbouwproject bijvoorbeeld met een groot aantal nieuwe objecten, en dus mutaties, hoef je maar één keer het brondocument, datum, enzovoort in te vullen. Fouten en dubbele registraties komen niet meer voor.’ In de co-creatiegroep is bepaald dat op termijn de toezichthouder in het veld via een app gereedmeldingen, nieuwe objecten en bouwaanvang kan registeren. ‘In plaats van een formulier te gebruiken, wordt dit geautomatiseerd. Dan hoeft daarna alleen nog maar de werkvoorraad te worden gecheckt, het brondocument te worden ingevuld en de registratie te worden gecontroleerd. Helemaal mooi zou het zijn als de burger straks zelf kan registreren. Dat is een mooie uitdaging om samen verder op te pakken.’

Co-creatie

Op verzoek van PinkRoccade Local Government treedt gemeente Boekel op als een van de co-creators voor iObjecten. ‘Gemeente Boekel is vooruitstrevend. iObjecten past in het plaatje van vooruit denken, vernieuwing, digitalisering. Als co-creator mochten wij de allereerste versie van de applicatie testen, de in iObjecten opgenomen processen en gebeurtenissen bekijken, beoordelen. Voordeel voor ons van de co-creatie is dat we het systeem al leren kennen. We hoeven nu niet te wachten tot het systeem helemaal is uitontwikkeld. Sterker nog, we helpen juist bij de ontwikkeling van het systeem. Vanuit onze praktijk opperen we allerlei ideeën en melden onvolkomenheden om het systeem te optimaliseren en de gebruiksvriendelijkheid te bevorderen. Samen kom je tot de beste oplossingen’, aldus Ouwens. Volgens haar is iObjecten de investering die de co-creatie vraagt meer dan waard. ‘Het testen, beoordelen, feedback geven kost tijd en vergt de nodige energie. En geld, want we schaffen met iObjecten toch een nieuwe applicatie aan. Daar staat echter tegenover dat we door iObjecten met 100 procent zekerheid efficiënter kunnen werken. Kun je nagaan wat het voor een grote gemeente kan betekenen als de wet van de grote getallen geldt.’

Ervaringen met PinkRoccade Local Government

Inmiddels zijn we, sinds de allereerste kennismaking van Boekel met iObjecten anderhalf jaar verder. ‘In oktober 2015 hebben we de applicatie geïmplementeerd. Constateren we nu nog een onvolkomenheid of verbeterpunt, dan pakt PinkRoccade Local Government dit met voorrang op. Het is goed om te zien dat PinkRoccade Local Government de inbreng van ons als gemeente serieus neemt en er iets mee doet. Zo creëren we samen een goed systeem. Doorgaans volgt binnen een dag de terugkoppeling. Dat is belangrijk in onze dagelijkse praktijk. Binnen de BAG hebben we te maken met wettelijke termijnen waarop mutaties moeten zijn doorgevoerd. PinkRoccade Local Government is daarmee bekend en stelt alles in het werk om het voor ons mogelijk te maken aan die wettelijke eis te voldoen. Een systeem als iObjecten is kritisch voor ons werk en moet dus gewoon goed zijn. Wij moeten ons kunnen focussen op de primaire taken van de gemeente.’

Het voorwerk van Gemeente Boekel: gastvrij en actief

iObjecten past volgens Ouwens ook binnen het motto gastvrij en actief van de gemeente Boekel. ‘Ontwikkeling is belangrijk zolang het vooruitgang betekent. iObjecten brengt die vooruitgang. We registreren en muteren sneller en gemakkelijk. Die efficiencyslag maakt het mogelijk de burger en bedrijven nu en in de toekomst nog beter en sneller van dienst te kunnen zijn. Uiteindelijk draait het daar om. En ik moet zeggen dat ik er wel trots op ben dat wij de eerste gemeente zijn die iObjecten in gebruik nam en wij een significante rol van betekenis hebben gespeeld bij de ontwikkeling ervan.’

  Meer weten?

  Anique.Wieggers@PinkRoccade.nl
  06-2952 8178 

  Afspraak maken
  Meer informatie aanvragen

  Wilt u informatie toegestuurd krijgen? Laat uw gegevens bij ons achter en wij sturen u vrijblijvend informatie per e-mail of post. Informatie aanvragen