Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Vier samenwerkende gemeenten, één Belastingensuite

GBKZ beoogt efficiencyvoordeel te behalen bij de uitvoering van de WOZ en invordering van hun gemeentelijke belastingen

Belastingen  

“De betrouwbaarheid van de gebruikte gegevens is enorm toegenomen”

Anita Meddens
Applicatiebeheerder en projectmanager bij het samenwerkingsverband GBKZ

Door samen te werken beogen vier gemeenten -Bloemendaal, Haarlemmerliede, Heemstede en Zandvoort- in het samenwerkingsverband Gemeentebelastingen Kennemerland-Zuid (GBKZ) efficiencyvoordeel te behalen bij de uitvoering van de WOZ en invordering van hun gemeentelijke belastingen. Voorwaarde daarvoor is dat er écht samengewerkt kan worden. Dat kan alleen via één applicatie en met één database en niet vanuit vier aparte database/omgevingen. De oplossing: de Belastingensuite van PinkRoccade Local Government.

Geen risico met belangrijke processen

De Belastingensuite van PinkRoccade Local Government, is naast stabiel en gebruiksvriendelijk, vooral kosteneffectief. Anita Meddens, applicatiebeheerder en projectmanager bij het samenwerkingsverband GBKZ geeft aan dat veel taken die voorheen handmatig gebeurden nu sinds 2014 meer geautomatiseerd zijn ingeregeld. ‘Maar je ontkomt niet aan controles. Met het oog op de toekomst en aansluitingen op de diverse Landelijke Voorzieningen (LV) heb je een datadistributiesysteem nodig. Een samenwerkingsmakelaar die zorgdraagt voor automatische distributie van de juiste gegevens. Bij PinkRoccade Local Government is dit de Makelaarsuite, een systeem die voorziet in een unieke ontsluiting naar Landelijke Voorzieningen en binnengemeentelijke afnemers of bronhouders. De afweging voor ons om voor dit systeem te kiezen wat dat jarenlang beproefd is en wordt gebruikt. We willen namelijk geen risico’s nemen met belangrijke processen.’

In één oogopslag een integraal klantbeeld

Nu de Belastingensuite geïmplementeerd is binnen GBKZ, wordt vanuit 1 belastingomgeving op stabiele en efficiënte wijze uitvoering gegeven aan het heffen, invorderen van belastingtaken voor de vier gemeenten en de koppeling van alle vier de gemeenten aan een gegevensmagazijn/datadistributiesysteem, de Makelaarsuite van PinkRoccade Local Government Anita: ‘Nu we de Basisregistratie Personen (BRP) van de afzonderlijke gemeenten via de Makelaarsuite binnenkrijgen in de Belastingsuite wordt er niets meer handmatig ingeklopt. Dit gaat geautomatiseerd. Het grote voordeel daarvan is dat de betrouwbaarheid van de gegevens enorm is toegenomen. Handmatig werken brengt nu eenmaal risico’s met zich mee. Maar de koppeling met de BRP en 1 database heeft nog een groot voordeel. Voorheen kwamen personen soms meerdere keren voor in de verschillende databases, nu zien we in 1 oogopslag alle meldingen van een persoon. Als er iets niet klopt in de gegevens, wordt dit gemeld bij de bronhouder.’

Open communicatie

Goede beschrijving en uitvoering van de werkprocessen is van groot belang, ook voor de kwaliteit van de data. Het up-to-date houden van de handleidingen van de leverancier is daarom een must omdat het ontbreken van een duidelijke beschrijving zorgt voor stagnatie van het proces. Met input van GBKZ worden deze verbeterpunten doorgevoerd. Goed beheer is tevens van belang: zowel voor de Makelaarsuite alsmede de Belastingsuite. Binnen GBZK zijn daarom twee applicatiebeheerders aangesteld. De derde is een gegevensbeheerder die zich momenteel bezighoudt met de consistentiecontroles van de Belastingensuite en de Makelaarsuite. De beheerders zijn daarin voor een groot gedeelte afhankelijk van PinkRoccade. De leercurve is steil, maar de successen zijn er. Anita: ‘In 2014 hebben we de verzending en verwerking van de aanslagen in de Belastingensuite samen met PinkRoccade Local Government en externe specialisten opgepakt. De tweede keer, in 2015, hebben we het geheel zelfstandig uitgevoerd. En dat verliep heel goed!’

Elkaar beter maken

Anita vindt het een goede zaak dat PinkRoccade Local Government nog nauwer gaat samenwerken met gemeenten. Maar vindt ook dat gemeenten elkaar meer zouden moeten opzoeken. Dat gebeurt in haar ogen nog te weinig. ‘We moeten niet allemaal  zelf het wiel willen uitvinden. Maar weet ook dat inrichtingen in de systemen toch net weer even afwijken bij de diverse gemeenten/samenwerkingsverbanden. Er worden op dit moment focusgroepen gevormd, waaraan wij samen met afgevaardigden van andere gemeenten en leveranciers deelnemen. De inhoud van de focusgroepen dient nog verder gestalte te krijgen. In ieder geval is één focusgroep reeds gestart: de focusgroep KMT-koppeling (stuf –tax uitwisseling wordt berichtenverkeer). De openingsvraag van deze groep: waar lopen jullie tegenaan? Soms is er al een oplossing voor iets waar je zelf ook tegenaan loopt, soms breng je een ander op een idee. Ook is het een mooie gelegenheid om direct met PinkRoccade te sparren. Zo profiteren we van elkaars kennis en maken we de Belastingensuite nog beter.’

98 procent automatisch

Het uiteindelijke doel van GBKZ is complete automatisering van de werkprocessen. ‘Volgende stap is voor ons is aansluiting op de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Dit is een onderdeel van ons nieuwe project: ‘Route naar LV WOZ’. Daar zijn we nu volop mee bezig. Honderd procent automatische gegevensverwerking is een utopie. Maar we streven wel naar 95 tot 98 procent. Dat is haalbaar en het zou enorme voordelen opleveren’, besluit Meddens.

Gemeentenbelastingen Kennemerland-Zuid

Een samenwerkingsverband tussen vier gemeenten: Gemeente Bloemendaal, Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Gemeente Heemstede en Gemeente Zandvoort. Sinds 1 januari 2007 werken de belastingafdelingen van de gemeenten samen in het verband Gemeentebelastingen Kennemerland-Zuid (GBKZ) bij de uitvoering van de WOZ en de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen. Doel is het verbeteren van de dienstverlening naar de burger, het realiseren van efficiëncyvoordelen en kostenbesparingen.

 

Resultaten
  1. 1Efficiëncy

    98 procent automatisch

  2. 2Kwaliteit

    In één oogopslag een integraal klantbeeld

Meer weten?

Stephan Stempher
Accountmanager Ruimte & Omgeving
stephan.stempher@pinkroccade.nl
06-46091370 

Afspraak maken
Meer informatie aanvragen

Wilt u informatie toegestuurd krijgen? Laat uw gegevens bij ons achter en wij sturen u vrijblijvend informatie per e-mail of post. Informatie aanvragen