Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Zorg & Welzijn

CiVision Samenlevingszaken Zorg & Welzijn ondersteunt als ICT-zorgsysteem de primaire en ondersteunende processen van de gemeente op het gebied van Zorg en Maatschappelijke Ondersteuning.

Generieke functionaliteit

CiVision Samenlevingszaken Zorg & Welzijn maakt gebruik van de generieke functionaliteit van CiVision Samenlevingszaken op het gebied van bijvoorbeeld werk- en procesbeheersing, contactregistratie, documentgeneratie, managementinformatie, etcetera. In het klantdossier worden de persoonsgegevens van de klant en zijn/haar eventuele partner vastgelegd. Daarnaast vindt registratie plaats van de relevante gegevens van de mantelzorger of andere betrokkenen (vrijwilligers) bij de betreffende klant.

Taakspecifieke functionaliteit

In het Wmo-dossier worden algemene gegevens die van belang zijn voor de Wmo geregistreerd, alsmede gegevens betreffende eventuele beperkingen, de indicatiestelling en advieskosten. In het voorzieningendossier kunnen gegevens worden vastgelegd met betrekking tot alle soorten voorzieningen. Daarnaast is er functionaliteit beschikbaar om de inzet van algemene voorzieningen te ondersteunen in het kader van de Wmo en ter ondersteuning van de jeugdzorg(zie ook CiVision Samenlevingszaken Jeugdzorg.