Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Werk & Inkomen

De gemeente is met CiVision Samenlevingszaken Werk & Inkomen de regisseur van de met de klant overeengekomen trajectplannen. De voortgang kan worden gemonitord en de kosten bewaakt. Pinkroccade Local Government biedt de gemeente hiermee een slank, maar volwaardig cliëntvolgsysteem (CVS).

Functionaliteiten

CiVision Samenlevingszaken Werk & Inkomen stelt de gemeente in staat om een profiel van de klant vast te leggen. Op basis van het profiel wordt een trajectplan gegenereerd, waarna kan worden vastgelegd welke voorzieningen binnen het traject worden ingezet en welke kosten daaraan verbonden zijn.

Per traject en voorziening kan worden aangegeven welke activiteiten tegen welke kosten door de verschillende re-integratiebedrijven worden uitgevoerd.

Elk relevant contact kan worden geregistreerd en opgenomen in het klantdossier. De resultaten van de trajecten worden eveneens vastgelegd, zodat inzichtelijk is wat de inspanningen in tijd en geld uiteindelijk opleveren aan uitstroom.

Re-integratie

In de referentie-inrichting kan de klantmanager in het submenu "Re-integratie‟ alle relevante gegevens invoeren omtrent het trajectplan en de daarbij behorende instrumenten. In een apart scherm kunnen ten behoeve van management- en bestuursrapportages een aantal gegevens omtrent de uitstroom worden vastgelegd, zodat inzichtelijk is of de re-integratie succesvol tot een einde is gebracht

Ketensamenwerking

Met behulp van CiVision Samenlevingszaken Werk & Inkomen wordt de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG) aangeleverd aan het CBS. Een tweede vorm van gegevensuitwisseling is de aanlevering van gegevens aan het Inlichtingenbureau in het kader van de samenloopsignalen. CiVision Samenlevingszaken genereert hiertoe een XML-bestand. Daarnaast vindt in het kader van de invoering van het digitaal klantdossier (DKD) vanuit CiVision Samenlevingszaken de batchaanlevering van gegevens aan het Inlichtingenbureau plaats.

Participatiewet

De inwerkintreding van de Participatiewet heeft tot gevolg dat CiVision Samenlevingszaken Werk & Inkomen is uitgebreid met de vereiste aanpassingen, zoals het arbeidsvermogen, de loonwaardebepaling en de loonkostensubsidie.