Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Uw wegwijzer naar persoonlijke en efficiënte schuldhulp

iSamenleving Schuldkompas

Een scheiding, een ziekte of verslaving ‒ de oorzaak van schulden is voor iedereen anders. Dat vraagt om een unieke, persoonlijke aanpak: ieder individu heeft immers behoefte aan andere schuldhulp. Hoe kan uw gemeente haar schuldhulpverlening afstemmen op deze persoonlijke omstandigheden? PinkRoccade Local Government biedt uitkomst met iSamenleving Schuldkompas: een software-instrument waarmee u op basis van een integraal klantbeeld iedereen kan helpen op weg naar schuldhulp op maat. Persoonlijk, efficiënt en volgens de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS).

Wat is iSamenleving Schuldkompas?

iSamenleving Schuldkompas is een digitaal platform. Hiermee kunnen alle betrokkenen op een centrale locatie informatie delen en samenwerken. Dat geldt voor ketenpartners zoals vrijwilligersorganisaties en GGZ-instellingen, maar ook de afdelingen WMO en Werk & Inkomen. Zo krijgt uw gemeente een actueel totaalbeeld van de schuldproblematiek en stroomlijnt u de samenwerking met ketenpartners. Met een gerichte, persoonlijke aanpak en efficiënter hulpverleningsproces als resultaat.

Preventieve hulp

Voorkomen is beter dan genezen, maar hoe pakt uw gemeente dat aan? Het Schuldkompas maakt het eenvoudiger om een actueel totaalbeeld te krijgen. Bijvoorbeeld met een uniforme intake, stuur- en managementrapportages, koppelingen naar relevante diensten en middelen om te meten of deze effectief zijn, inzicht in uitstaande hulpvragen en advies voor het vervolgtraject. Kortom, alles om uw medewerkers te ondersteunen eerder (potentiele) problemen te signaleren en deze direct aan te pakken.

Voldoen aan WGS

Zeker weten dat uw gemeente een schuldhulpverzoek binnen vier dagen in behandeling neemt en een dringend geval binnen drie dagen? Met iSamenleving Schuldkompas kunt u er van op aan dat uw gemeente voldoet aan de WGS. iSamenleving Schuldkompas stroomlijnt niet alleen de ketensamenwerking, maar ook de interne processen. Het zorgt ervoor dat processen automatisch in gang gezet worden en de juiste medewerkers direct actie ondernemen.

Benieuwd hoe uw gemeente haar schuldhulpverlening persoonlijker en efficiënter kan maken?Neem dan
contact op met uw accountmanager.