Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Onderwijs

De politieke en bestuurlijke aandacht voor onderwijs blijft de komende jaren onverminderd van kracht. De zorg voor jongeren, het terugdringen van schoolverzuim en uitval en het slagvaardig begeleiden van jongeren van school naar werk domineren de discussie. Het huidige economische klimaat benadrukt het belang van opleiding, scholing en een goede begeleiding van onderwijs naar werk.

Samenhang

Steeds meer gemeenten zien de samenhang tussen onderwijs en de andere sectoren in het domein van Samenlevingszaken, zoals Werk & Inkomen en Zorg & Welzijn. De preventieve rol van onderwijs is essentieel om het aantal drop-outs en uitkeringsgerechtigden in de andere gebieden van Samenlevingszaken te beperken. De gemeente speelt hierbij een duidelijke regierol. De opkomst van jongerenloketten en Centra voor Jeugd en Gezin passen in de ontwikkeling om de communicatie met de burger vanuit een 1-loket gedachte op te pakken.

CiVision Samenlevingszaken Onderwijs

CiVision Samenlevingszaken Onderwijs biedt de ondersteuning voor de totale jeugdketen. Uw voordeel is dat u met onze oplossing uitstekend in staat bent om de uitvoering en regiefunctie op alle terreinen te ondersteunen. 

Onderdelen Onderwijs

 • Leerplicht
 • Kwalificatieplicht en RMC-wetgeving
 • Leerlingenvervoer

De voordelen op een rij

Voor u:

 • Klaar voor de decentralisaties, door de koppeling met iSamenleving.
 • Procesgericht werken, eigen procesinrichting, rollen en autorisaties te bepalen door gemeente.
 • Moderne look & feel en een natuurlijk verloop van het proces, gebruikersgemak door onder andere zoekschermen.
 • Eenvoudig produceren van cijfers ten behoeve van de wettelijke rapportages.
 • Integrale oplossing binnen suite CiVision Samenlevingszaken (Werk, Inkomen, Zorg, Onderwijs): lagere beheerlasten, integraal klantbeeld, optimale dienstverlening aan uw burgers en een compleet integraal beeld van de lopende (verzuim)zaken en werkvoorraad van uw medewerkers. Tevens als stand-alone oplossing te gebruiken, met alle functionaliteit standaard beschikbaar in één oplossing, geen losse modules.
 • Meedenken over functionaliteit door inzet themagroepen, periodiek met collega-gemeenten.

Voor uw medewerkers:

 • Plaats- en tijdsonafhankelijk werken.
 • Gebruiksvriendelijk.
 • Actieve begeleiding in het werkproces. 
 • Alle relevante correspondentie, bijlagen en documenten bij elkaar door digitale dossiervorming.
 • Papierloze informatievoorziening, geen papieren dossiers meer. 
 • Directe koppeling naar het Verzuimloket van DUO.
 • Inlezen van in- en uitschrijvingen van DUO en het inlezen van schoolvestigingen.
 • Directe koppeling naar DMS-systemen.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw accountmanager of bel 088-110 1500. U kunt ook mailen naar info.prlg@pinkroccade.nl.