Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Jeugd

Vanaf 1 januari 2015 krijgen gemeenten er in het kader van de Jeugdwet veel taken bij. Ze worden verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Van de hulp en zorg aan jeugdigen met opgroei-, opvoed- of psychische problemen tot de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Van de afhandeling van meldingen op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling tot de zorg voor de vrijwillige en gedwongen jeugdzorg. Deze immense uitbreiding van taken en verantwoordelijkheden moet met veel minder middelen worden gerealiseerd.

De verwachtingen liegen er ook al niet om: een betere samenwerking volgens het “1 gezin - 1-plan - 1-regisseur”-scenario, ontschotting van budgetten, meer preventie, meer zelfwerkzaamheid en een snellere jeugdhulp op maat. 

Nieuwe taken en verantwoordelijkheden voor gemeenten

Op gemeenten heeft deze transitie een enorme impact. Financieel, organisatorisch, maar ook binnen de kaders van de informatietechnologie. PinkRoccade Local Government heeft met het oog op de nieuwe taken en verantwoordelijkheden van gemeenten twee oplossingen:

  • Signaleringssysteem Zorg voor Jeugd 
  • Module Jeugdzorg 

Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd

Zorg voor Jeugd is een oplossing gericht op het vroegtijdig signaleren en coördineren van risicokinderen. De oplossing bestaat uit een internettoepassing, waarop lokale hulpverleningsorganisaties worden aangesloten. Hierdoor is er centraal inzicht in de geregistreerde cliënten en de verantwoordelijke coördinator. Er worden géén inhoudelijke gegevens uitgewisseld of geregistreerd, enkel het feit dat een organisatie het betreffende kind als cliënt heeft ingeschreven. Meer informatie vindt u op www.zorgvoorjeugd.nu

De Module Jeugdzorg

De Module Jeugdzorg maakt gebruik van de generieke onderdelen van CiVision Samenlevingszaken, zoals het klantdossier voor een integraal klantbeeld, de module werk- en procesbeheersing voor de inrichting van werkprocessen voor de jeugdzorg, de koppeling met de basisregistraties en de tekst-/data-integratie. Ook de generieke Wmo-componenten voor het vastleggen van het klantbeeld, zoals de ICF-classificatie, de indicatiestelling en het gespreksverslag, zijn bruikbaar binnen de Module Jeugdzorg. Daarnaast heeft PinkRoccade binnen het klantdossier een nieuwe set componenten gerealiseerd, waarmee gemeenten jeugdzorgvoorzieningen kunnen registreren en administratief kunnen verwerken.