Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

iSamenleving: De sociale regie in eigen hand

iSamenleving websiteheader

Nu de decentralisaties achter de rug zijn, lopen de afdelingen Sociale Zaken tegen een aantal praktijkuitdagingen aan. Hoe maken we onze werkprocessen efficiënter en onze burgers zelfredzamer ‒ en dat tegen zo laag mogelijke kosten?

Met het regiesysteem iSamenleving speelt PinkRoccade Local Government in op de nieuwe gemeentelijke behoeften na de decentralisaties. Dit online portaal biedt één integrale oplossing voor de complete sociale dienstverlening aan multi-probleemgezinnen, volgens het principe ‘1 gezin – 1 regisseur – 1 plan’. Met een backoffice systeem dat naadloos integreert met alle gemeentelijke systemen en een frontoffice applicatie die het werk vereenvoudigt. En een Burgerportaal waardoor u de zelfredzame burger betrekt bij zijn eigen traject.

Samenwerken makkelijk gemaakt

Gezinsleden, zorgaanbieders en gemeentemedewerkers – alle betrokkenen kunnen met het regiesysteem iSamenleving informatie inzien en delen, communiceren en zien wie welke taak uitvoert. Tenminste, als diegene bevoegd is. Want gemeenten kunnen tot in details aangeven wie geautoriseerd is om welke informatie in te zien en te wijzigen. Na inloggen op de applicatie op een laptop, pc of tablet, kunnen leden van sociale wijkteams direct aan de keukentafel hun gespreksnotities invoeren, gezinsleden zelf persoonsgegevens aanpassen, zorgverleners inschatten wanneer ze echt in actie moeten komen en gemeentemedewerkers processen controleren.

Gestroomlijnde processen

Verandert een proces? Bijvoorbeeld omdat het wijkteam aangeeft dat er een WMO-voorziening moet komen? Dan kunnen gemeenten dat direct in hun backofficesysteem aanpassen en aangeven wie verantwoordelijk is voor welke actie. Dat maakt het mogelijk om continu werkprocessen te stroomlijnen naar aanleiding van de praktijk of voortschrijdend inzicht. Bovendien is alle dossierinformatie centraal opgeslagen, dus makkelijk opvraagbaar voor alle betrokkenen.

De sociale regie in eigen hand

Kortom, met het regiesysteem iSamenleving houden gemeenten de regie over het sociale domein volledig in eigen hand. Tegelijkertijd kunnen ze hiermee meer doen met minder. Dat sluit perfect aan op de participatiesamenleving en op de nieuwe rol van gemeenten na de decentralisaties: de gemeente als regisseur die vanuit een helikopterview alle betrokkenen voorziet van de juiste informatie, de privacy waarborgt en het werk zo makkelijk mogelijk maakt.

Burgerportaal iSamenleving beschikbaar

iSamenleving biedt u vanaf nu het Burgerportaal. Alle betrokkenen kunnen met het regiesysteem iSamenleving informatie inzien, delen, communiceren en zien wie welke taak uitvoert. Tenminste, als diegene door u geautoriseerd is. Uw gemeente houdt de regie. 

Film

Meer weten over het regiesysteem iSamenleving? Bekijk de video, door op deze link te klikken.