Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Fraude & Handhaving

Eén oplossing voor signalering, registratie, onderzoek én benadelingsberekening van fraude

Onze samenleving biedt burgers de kans zich te ontwikkelen en beloont eigen initiatief. Hierbij past dienstverlening die mensen stimuleert. Maar uw gemeente moet ook corrigeren wanneer mensen misbruik maken van deze solidariteit. 

Uw gemeente is ervoor verantwoordelijk om de burger zo veel mogelijk naar vermogen te laten participeren in de samenleving. Uw burgers moeten er op kunnen vertrouwen dat uw dienstverlening binnen het sociaal domein correct verloopt. Dat alleen de burgers die er recht op hebben een uitkering of zorgtoeslag ontvangen. Fraudebestrijding is daarbij cruciaal.

Met de module Fraude & Handhaving van PinkRoccade Local Government registreert en verwerkt u alle informatie omtrent fraude en fraudeonderzoeken.

De stappen binnen de module Fraude & Handhaving:

Signalering

Samenloop is aan de orde wanneer iemand bijvoorbeeld een uitkering én een ander inkomen ontvangt. Samenloopsignalen zijn mogelijke triggers voor een nader onderzoek naar de situatie van de cliënt. Het Inlichtingenbureau ontvangt informatie vanuit verschillende bronnen en levert dit aan gemeenten in het kader van de rechtmatigheid. De module Fraude & Handhaving leest de samenloopsignalen in en registreert ze in het klantdossier. Hierdoor hebben gebruikers van de module inzicht in deze signalen en zijn signalen van misbruik direct inzichtelijk.

Na het inlezen van de samenloopsignalen maakt u met de module Fraude & Handhaving automatisch taken en/of werkprocessen aan, op basis van uw eigen organisatieprocessen.

De DPS-matrix is de methode waarmee u het risico op fraude en de kans op uitstroom via een beslisboom vaststelt. Deze beslisboom richten we in overleg met uw gemeente in, zodat deze optimaal is afgestemd op de wensen en benodigde data binnen uw organisatie.

Registratie en onderzoek

De module Fraude & Handhaving leest de samenloopsignalen in en presenteert ze in een overzichtelijk overzicht. Door de integratie met CiVision Samenlevingszaken, beschikt u binnen enkele klikken over alle benodigde informatie voor verdere beoordeling en acties.

De signaleringsfunctionaliteit stuurt een melding. Vanuit deze melding start een eventuele registratie en onderzoek. Binnen frauderegistratie legt u tips, waarnemingen en betrokkenen vast op persoonsniveau. Deze informatie kunt u verrijken met onderzoeksverslagen, contactregistraties en overige relevante gegevens. Zo ontstaat een helder fraudedossier, waaraan alle gewenste informatie en correspondentie gekoppeld is.

De voordelen van de module Fraude & Handhaving:

  • Integraal klantbeeld van het volledige sociale domein. U beschikt binnen enkele klikken over alle benodigde informatie voor verdere beoordeling en acties.
  • Snel en eenvoudig beschikbare managementinformatie.Automatisch inlezen van externe documenten zoals Samenloopsignalen.
  • Privacygevoelige informatie is veilig doordat autorisatie instelbaar is per functie.
  • NAW gegevens zijn altijd actueel door de koppeling met de basisregistratie.
  • Tekst-data integratie voor het genereren van documenten.

Meer weten?

Uw fraudeaanpak efficiënter, eenvoudiger en beter maken met de module Fraude & handhaving? Neem contact met de accountmanager van uw gemeente, of met Erleyne Brookman via onderstaande contactgegevens.

Erleyne Brookman
Sales Manager Samenlevingszaken
e erleyne.brookman@pinkroccade.nl
t 06-2952 5375