Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Samenlevingszaken

De Sociale Zekerheid zoals we die nu kennen, bestaat over vijf jaar niet meer. De decentralisatie van de AWBZ, Transitie Jeugdzorg, de Invoering Participatiewet én aanzienlijke bezuinigingen dwingen gemeenten om hun bedrijfsvoering op het gebied van Jeugd, Onderwijs, Werk & Inburgering, Inkomen, Zorg & Welzijn en Schuldhulpverlening drastisch te herzien. Verantwoordelijkheden komen veel meer bij gemeenten en burgers te liggen in plaats van bij Rijk en Provincie. Waar het op neerkomt? Gemeenten moeten complexe taken veel efficiënter gaan uitvoeren. Eén integraal klantbeeld voor alle betrokken partijen speelt daarin een cruciale rol.

Tegemoetkomen aan hoge servicewensen

In het licht van ontwikkelingen, zoals de ‘één gezin, één plan, één regisseur’-gedachte en de zelfredzame burger, moeten gemeenten tegemoet komen aan de hoge servicewensen en verwachtingen van haar burgers. Verwachtingen die ook gelden voor de toegankelijkheid van gegevens via websites, smartphone, tablet of laptop. Burgers komen niet meer naar de servicebalie van de gemeente: de gemeente moet naar de burger toe.

Eén integraal klantbeeld

Gemeenten hebben vanwege deze ontwikkelingen behoefte aan open, modulaire en flexibel inzetbare software. Oplossingen die per gemeente(onderdeel) te modelleren en uit te rollen zijn en één integraal klantbeeld genereren. Een gestroomlijnde gegevensuitwisseling moet zorgen voor een naadloze samenwerking met andere gemeente(onderdelen), burgers en zorg-, werk- en onderwijsinstellingen

Flexibel, open, multi-inzetbaar

PinkRoccade Local Government biedt oplossingen om de nieuwe vorm van gegevensuitwisseling te faciliteren. Vanzelfsprekend moeten uw gemeente, burgers en zorginstellingen over dezelfde realtime gegevens beschikken. Dat faciliteren we. Daarnaast speelt PinkRoccade Local Government in op de recente ontwikkelingen en gemeentelijke behoeften met flexibele, open en multi-inzetbare oplossingen. Dat komt tot uiting in een aantal nieuwe applicatiereleases voor e-dienstverlening en samenwerking, en het toekomstproof maken van de suite CiVision Samenlevingszaken. 

Regie in handen van de burger

Om uw medewerkers te ondersteunen bij ‘het gesprek aan de keukentafel’  bieden we de burger die dit zelf kan, de mogelijkheid om de regie rond gezinszorg in eigen hand te nemen via selfservice concepten. Hierdoor heeft uw gemeente meer tijd om de burger te ondersteunen die dit wel nodig heeft.

Ook uitvoerende taken die vanuit de decentralisaties bij uw gemeente terechtkomen, ondersteunt CiVision Samenlevingszaken volledig. E-dienstverlening is het nieuwe speerpunt binnen CiVision Samenlevingszaken dat gemeenten, burgers en maatschappelijke organisaties laat profiteren van de voordelen van één integraal klantbeeld, inclusief Zorg voor Jeugd en Intake Kompas voor Schuldhulpverlening.

Domeinen

Applicaties

CiVision Samenlevingszaken is de softwareoplossingen van de business unit Samenlevingszaken. iSamenleving is de oplossing voor de nieuwe regietaken van gemeenten in het kader van de decentralisaties.

iSamenleving


Samenlevingszaken.jpg