Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

iObjecten: Centraal registreren is efficiënter beheren

iObjecten webbanner

Gemeenten, burgers en andere (keten)partijen hebben baat bij een integrale object registratie. Door objecten centraal vast te leggen, toegankelijk te maken, te beheren en te koppelen aan andere Basisregistraties of (inter)gemeentelijke oplossingen, kunnen gemeenten hun bedrijfsvoering effectiever maken. Dubbele of foutieve registraties zijn verleden tijd, burgers hoeven hun gegevens nog maar één keer in te vullen, en ambtenaren kunnen hierdoor meer werk uitbesteden aan hun goedkoopste collega: de burger. Bovendien helpt een integrale objectregistratie gemeenten efficiënter met beleid om te gaan, zeker als ze geo-informatie aan objecten hebben gekoppeld.

Integratie

Wanneer integrale objectregistraties bijvoorbeeld zijn geïntegreerd met belastingheffingsfunctionaliteit, dan leidt dat tot een zorgvuldige, snelle belastingheffing tegen lagere kosten. Als de burger in dat proces ook nog meer verantwoordelijkheden krijgt en meer taken zelf mag uitvoeren (interactieve WOZ bijvoorbeeld) zal dat niet alleen tot een hogere waardering van de dienstverlening leiden maar tegelijkertijd minder bezwaarschriften of herzieningen tot gevolg hebben.

Maximaal ingericht op self service

De eerste stap die gemeenten op het gebied van een integrale objectregistratie moet maken, is de koppeling tussen BAG en WOZ en aansluitingen op de Landelijke Voorzieningen WOZ, BRK en WKPB. Intensieve en taaie processen waarbij gemeenten zich moeten houden aan de geldende overheidsstandaarden, een eenvoudige ontsluiting en distributie van gegevens, en een inrichting waarin ruimte is voor zelfredzaamheid van burgers. Daarnaast moet in 2015 de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) zijn ingevoerd. PinkRoccade Local Government ontzorgt gemeenten op dit gebied.

Vernieuwing en aanpassing

Samen met gemeenten en andere gebruikers heeft PinkRoccade Local Government de afgelopen periode stevig ingezet op vernieuwing en aanpassing van haar oplossingsportfolio op het gebied van objectregistratie. Hierbij zijn toekomstige ontwikkelingen als interactieve WOZ-bepaling, koppelingen met andere basisregistraties, centrale registratie en uitwisseling met andere organisaties al meegenomen. Kiest u ervoor om stap voor stap over te gaan op de verplichte koppelingen en aansluitingen, dan hebben we daar uiteraard ook mogelijkheden voor: onze oplossingen ondersteunen namelijk zowel de oude als de nieuwe standaarden.

Samen met onze klanten

Donderdag 10 maart 2016 vond de eerste iObjecten gebruikersdag plaats in 's-Hertogenbosch. We zijn enthousiast om samen met onze klanten iObjecten verder te ontwikkelen. De mening, ervaring en visie van onze klanten zijn voor ons zeer waardevol! Bekijk hier een korte impressie van de dag.

iObjecten


'Met iObjecten gaan wij gemoderniseerd en vol vertrouwen 2016 in door nog gemakkelijker en procesgerichter te werken.'

Gerard Muskens 
BAG-beheerder
Gemeente Best

Uw medewerkers Ruimte en Omgeving werken dagelijks met verschillende applicaties voor de BAG, WOZ, BRK en BGT. Als ze bijvoorbeeld een BAG-mutatie doorvoeren, moeten er ook in de WOZ-applicatie gegevens aangepast worden. Kan dat niet makkelijker?Met iObjecten van PinkRoccade Local Government hebben uw medewerkers via één centraal portaal toegang tot alle objectregistraties. Hier kunnen ze gegevens in alle registraties (relationeel) inzien, aanpassen en worden ze geholpen om mutaties efficiënt en correct uit te voeren. Ze zien per object wat de mutaties zijn, welke termijnen daaraan gekoppeld zijn, wie de behandelaar is en wat de geplande volgacties zijn. Daarnaast maakt iObjecten hun werk makkelijker met handige tools, zoals functionaliteit om objectregistraties zaakgericht bij te werken, aan de regelgeving te voldoen door het volgen van wizards en met objectregistraties te werken vanuit een geografische weergave.

De factsheet over deze module vindt u hier. Een sneak preview bekijken van de eerste module BAG Eventflow kan hier:

afkstqKZyCs

 

Wilt u meer informatie over iObjecten en de mogelijkheden voor uw gemeente? Neem dan contact op met Anique Wieggers via anique.wieggers@pinkroccade.nl.