Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Belastingen & Kadaster

Het Gouden Ei webbanner

Voor gemeenten en waterschappen wordt een integrale registratie van objectgegevens en koppelingen met authentieke bronnen ten behoeve van belastingheffingssystemen steeds belangrijker. Hoe sneller, eenvoudiger en nauwkeuriger belastingen kunnen worden geïnd op basis van de juiste brongegevens, des te groter de opbrengsten. Geen overbodige luxe in tijden van bezuinigingen. Hoe eenvoudiger de processen voor het aanvragen van een vergunning of het doorgeven van wijzigingen worden, hoe tevredener daarnaast de burger is en hoe hoger de waardering van de dienstverlening. 

Oplossingen die perfect werken

Een integrale objectregistratie en naadloze koppeling met belastingheffingssystemen leveren uw gemeente en of waterschap veel voordelen op. Wanneer zowel het waarderen, heffen en innen op basis van de juiste, gekoppelde objectinformatie plaatsvindt, levert dat bijvoorbeeld een reductie van het aantal verkeerde aanslagen op en een vermindering van het aantal bezwaarschriften. Ook een versoepeling van diverse (aanvraag)processen zoals kwijtschelding, aangifte en betalingsregelingen brengt simpelweg de kosten omlaag en de opbrengsten omhoog. 

Onze oplossingen zijn ontwikkeld samen met gemeenten en waterschappen en daardoor optimaal ingericht op een optimale en effectieve uitvoering van processen. Eenduidige registratie, meer mogelijkheden voor burgers en ondernemers om taken zelf uit voeren, flexibiliteit en aansluiting bij eisen vanuit de overheid zijn, en blijven, daarbij steeds onze uitgangspunten.

Oplossingen die niet kapot te krijgen zijn

Uw dienstverlening is steeds meer digitaal. Stabiele, transparante en eenvoudig werkende ICT-oplossingen zijn daarom voor u van groot belang. Daarnaast moet uw omgeving voldoen aan strenge privacy en security regels. En wilt u inzicht in de kosten, efficiency en kwaliteit van uw dienstverlening. Wij hebben de beste oplossing in huis. Onze oplossingen zijn compleet, met behoud van gebruikersgemak en stabiliteit.

De wensen van uw burger en ondernemer optimaal in beeld

De digitalisering van uw dienstverlening en de toenemende wensen van uw burgers en ondernemers zorgen voor een andere rol voor uw gemeente en waterschap. Wij passen onze kennis van de nieuwste marktontwikkelingen toe op de kansen van morgen. Wij vertalen onze kennis van de markt naar toekomstgerichte en kwalitatief sterke oplossingen. Hierdoor kunt u zich richten op het uitvoeren van uw kerntaken.

Om de toekomstige rol op het gebied van Heffing, Waardering en Objectregistratie  richting overheid, afnemers en burgers en ondernemers zo effectief mogelijk in te vullen, moeten gemeenten en waterschappen keuzes maken. Gaan we activiteiten uitbesteden, en zo ja, welke? Hoe gaan we de procedures voor aanvragen versimpelen zodat de burger meer taken zelf kan uitvoeren? Gaan we belastingsheffingsfunctionaliteiten overdragen, taken bundelen of samenvoegen? Wij helpen u graag bij het maken van deze keuze. 

Stephan Stempher
Stephan Stempher
Salesmanager
e stephan.stempher@pinkroccade.nl
t 06-46091370