Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Ruimte & Omgeving

t0LvFheHq7Q

 

Het beleidsterrein Ruimte en Omgeving, bestaande uit object registratie en belastingen & kadaster, kent komende jaren veel veranderingen. Het doel? Komen tot één integrale, digitale object registratie. De koppeling tussen BAG en WOZ en aansluitingen op de LV WOZ, BRK en WKPB zijn de eerste stappen. Daarnaast moet in 2015 de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) zijn ingevoerd. Grote operaties die een impuls moeten geven aan de kwaliteit en toegankelijkheid van informatie over alle fysieke objecten in Nederland en de koppeling daarvan met andere registraties.

Kostenefficiëntie

De achtergrond waartegen deze transitie plaatsvindt, is minder florissant. Voor elke gemeente geldt immers dat ze de komende jaren meer moeten doen met minder mensen. Kostenefficiënt werken dus. Tegelijkertijd nemen de taken die uw gemeente moet uitvoeren toe in complexiteit. En de burger wil ook nog eens 24/7 online toegang hebben tót en inzicht hebben ín zijn gegevens.

Toekomst

Om de toekomstige rol op het gebied van object registratie en belastingheffing richting overheid, afnemers, burger en publiek-private partijen zo goed mogelijk in te vullen, moeten gemeenten keuzes maken. Gaan we activiteiten uitbesteden, en zo ja, welke? Hoe kunnen we onze dienstverlening verbeteren en tegelijkertijd de burger zelfredzamer maken? Hoe zorgen we voor een kostenefficiënt proces, waarbij gegevens veilig, transparant en up-to-date beschikbaar zijn?

Uitdaging samen aangaan

PinkRoccade Local Government gaat graag samen met uw gemeente deze uitdagingen aan. Door u te ondersteunen bij het ontwerp, herinrichting en implementatie van de bedrijfsvoering binnen dit veld. En door oplossingen te bieden die voldoen aan nieuwe standaarden en die zijn ingericht op de eisen van de toekomst.

Applicaties

Lees meer over de softwareoplossingen van business unit Ruimte & Omgeving:

Belastingen.jpg
iObjecten.jpg