Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Zaaksuite

PinkRoccade Local Government wil als co-creator van publieke dienstverlening de partner zijn van gemeenten in zaakgericht werken. De samenwerking tussen gemeente en leverancier is vooral bij de invoering van zaakgericht werken van groot belang, omdat het voor een heel groot deel een organisatievraagstuk is en pas op de tweede plaats een informatievraagstuk. Wij hebben niet alleen een bewezen oplossing staan bij meer dan 20 gemeenten, maar ook een bewezen aanpak die bijdraagt aan de verandering die nodig is.

Goede en toegankelijke informatie

Zaakgericht werken is meer dan het ‘traditionele’ procesgericht werken. Het vereist goede en toegankelijke informatie om te komen tot een totaalbeeld van de klant, een kanaalonafhankelijke, uniforme werkwijze en een afstemming van processen waar dat nodig is om een samenhang tussen zaken in beeld te kunnen brengen.

Met Makelaarsuite heeft uw gemeente een belangrijk deel van de functionaliteiten om zaakgericht te kunnen werken al in huis. Makelaarsuite zorgt er ‘onder de motorkap’ voor dat zowel burger als medewerker op het juiste moment, op de juiste plek, over de juiste gegevens beschikt. Voor het generiek afhandelen van zaken en voor het overzicht in het KCC bieden wij CiVision Zaakafhandeling en CiVision Klant Contact Centrum aan, die eventueel ook samengebracht kunnen worden in één medewerkersportaal.

iZaaksuite

iDocumenten

Nieuw in ons portfolio is iDocumenten, een totaaloplossing voor documentmanagement, recordmanagement en postmanagement gebaseerd op het open source platform Alfresco. Dit DMS is gebouwd met zaakgericht werken als uitgangspunt en biedt rijke functionaliteit voor een lage total cost of ownership.

Naast deze totaaloplossing biedt PinkRoccade Local Government de mogelijkheid om het zaaksysteem te koppelen met reeds aanwezige applicaties, ook van derden. Zo kan uw gemeente bijvoorbeeld haar huidige DMS gewoon blijven gebruiken, gecombineerd met de KING Standaard voor Zaakgericht werken en documentmanagement.

iDocumenten.jpg