Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Webformulieren

Kwaliteit van digitale dienstverlening wordt door vele aspecten bepaald. Het begint met de webintake. De burger verwacht goede en toegankelijke webcontent en webformulieren. De ingevulde informatie van hoogwaardige kwaliteit wordt vervolgens op een gebruiksvriendelijke manier gepresenteerd aan de ambtenaar, zodat de aanvraag snel kan worden gecontroleerd en verwerkt. En natuurlijk kan de burger op zijn Persoonlijke Internet Pagina (PIP) de status inzien. En dat alles in een look & feel en gebruiksgemak die past bij deze tijd. Daarbij is het aangeven via een tablet of smartphone uiteraard ook mogelijk.

Een belangrijk aspect bij de toegankelijkheid van gemeentelijke websites is de manier waarop digitale dienstverlening voor burgers en bedrijven wordt ondersteund. En daar speelt functionaliteit en technologie een belangrijke rol.

iForms community

Gemeente Tilburg en PinkRoccade Local Goverment werken sinds 2015 samen aan de iForms community, gericht op kennisuitwisseling en co-creatie. Het ontstaan: Gemeente Tilburg heeft jarenlange ervaring met de ontwikkeling van intelligente webformulieren voor burgers en bedrijven in Blueriq. Dat haar website is uitgeroepen tot de best toegankelijke website onder de grote gemeenten bewijst dat ze dat goed doen. 

PinkRoccade Local Government zet hetzelfde platform in om iBurgerzaken te ontwikkelen. Vanuit deze gezamenlijke vertrekpunten is de samenwerking op iForms geboren. Met als gemeenschappelijk belang om meer gemeenten klaar te stomen voor digitale dienstverlening met aan de basis gebruiksvriendelijke webformulieren en vergaande selfservice apps.

Intelligente webformulieren

Gemeente Apeldoorn was al snel erg benieuwd naar de mogelijkheden en welke toegevoegde waarde iForms hen kan bieden. Zij is dan ook als een van de eerste gemeente aangehaakt. Allereerst hebben we hier een proeftuinomgeving in het leven geroepen. Zodat we in de praktijk aan de slag konden; functionaliteit en mogelijkheden bekijken.

Apeldoorn ziet veel potentie in iForms. In het bijzonder de intelligentie die toegepast kan worden heeft hen positief verrast. De manier waarop de vraagstelling in formulieren vormgegeven kan worden, afhankelijk van wat de burger invult, zien zij als een enorme verbetering. Maar ook de mogelijkheden van uitgebreide controles spreekt ze aan. Door goede controles te verwerken in de formulieren wordt de kwaliteit van digitale aanvragen immers verhoogd. Dit zorgt ervoor dat ambtenaren het digitale formulier dat door de burger op een tablet is ingevuld snel en efficiënt kunnen afhandelen.

Volgende stappen op basis van co-creatie

De volgende stap is om in samenwerking met onze kwartiermakergemeenten aan de slag te gaan. Hierbij spelen vragen als: Welke blokken worden in ieder formulier gebruikt en hoe moeten die vormgegeven gaan worden? Welke logica kunnen we in een webformulier inbouwen om de kwaliteit van de aanvraag te verhogen?

Om antwoorden te vinden, gaan we met kwartiermakergemeenten de processen die het vaakst digitaal worden gedaan onder de loep nemen. Enerzijds om zogenaamde basisblokken, die in veel processen terugkomen, te definiëren en vormgeven. Anderzijds om standaard webformulieren te ontwikkelen voor (toekomstige) gebruikers. Want waarom zou elke gemeente zelf het wiel moeten uitvinden?

Meer informatie of meedoen?

Houd deze pagina in de gaten, in toekomstige berichtgeving leest u meer over de ontwikkeling van iForms. Zo mag u nieuwe kwartiermakergemeenten verwachten en zullen de eerste resultaten zichtbaar worden.

Nog vragen? Denkt u zelf graag mee over hoe de digitale dienstverlening verbeterd kan worden? Ziet u mogelijkheden in het ontwikkelen van een webintake waarin vooraf alle controles uitgevoerd worden? Dan kom ik graag met u in contact.

Ward de Laat, Product Champion, 06-46093146.