Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Publiekszaken

Burgers zullen ook in de toekomst afhankelijk blijven van gemeenten als het gaat om publieke dienstverlening. Dat die afhankelijkheid een heel andere vorm krijgt, is evident. De burger komt steeds meer centraal te staan en gemeenten krijgen veel meer een regisserende of faciliterende dan een uitvoerende rol. Het gros van de dienstverlening zal digitaal worden afgehandeld; de balie blijft er slechts voor uitzonderlijke gevallen. 

Alles digitaal?

(Mobiel) internet krijgt in de dienstverlening van de toekomst een prominente plaats. De klant verwacht een efficiënte afhandeling, effectieve dienstverlening, snelle levering en goedkope producten. Via tablet, laptop of mobiele telefoon willen burgers 24/7 toegang tot up-to-date informatie over de status van hun ‘zaak’. Wijzigingen wil hij digitaal doorgegeven en snel doorgevoerd zien. De gang naar het gemeentehuis om een paspoort af te halen of een geboorte door te geven, is in de toekomst niet meer nodig.

Minder kosten

Gemeenten worden gedwongen hun processen te herzien, intern verder te digitaliseren en informatie over afdelings-, gemeente- en leveranciersgrenzen heen uit te wisselen. Digitaal. Standaardisatie en digitalisatie bieden niet alleen kansen om de burger beter en sneller te helpen, ze zorgen ook voor minder kosten en betere samenwerking. De burger is de goedkoopste ambtenaar: e-dienstverlening is de sleutel tot betere service. 

Ontzorgen

PinkRoccade Local Government ondersteunt gemeenten bij de transformatie naar de dienstverlening van de toekomst. PinkRoccade ontzorgt gemeenten met passende ICT oplossingen en adequaat advies, maar ook door het complete diensten en productenportfolio in de Pink Private Cloud aan te bieden. En door apps te ontwikkelen die aansluiten op wetgeving en de vraag naar digitalisering.

Waar uw gemeente behoefte aan heeft? Oplossingen die innovatieve selfservicefunctionaliteit bieden waarmee burgers en ketenpartners zelf het werk kunnen doen, 7x24 uur, locatieonafhankelijk. Vanzelfsprekend zijn die oplossingen geschikt voor Zaakgericht Werken 2.0 en inpassing in het KCC-concept.

Applicaties

Lees meer over de applicaties van businessunit Publiekszaken:

iBurgerzaken.jpg iDocumenten.jpg iZaaksuite TSS_PRLG_PL_1_iForms_1.jpg