Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Makelaarsuite

PinkRoccade Local Government heeft in 2011 Makelaarsuite geïntroduceerd als het state of the art integratieplatform dat bij overheidsorganisaties wordt ingezet als basis voor het inrichten van alle gegevensstromen in het domein. Makelaarsuite is volledig ontwikkeld op basis van de landelijke standaarden. Makelaarsuite is bij ruim 200 overheidsorganisaties in gebruik als centraal integratieplatform.

Succesvolle koppelingen

Met de inzet van Makelaarsuite krijgt u de garantie op succesvolle koppelingen met de door u gewenste leveranciers. Makelaarsuite bevat ruim 100 koppelvlakken die out-of-the-box beschikbaar zijn en reeds bewezen geïmplementeerd zijn in samenwerking met ongeveer 90 verschillende leveranciers.  Hierdoor bent u verzekerd van een succesvolle implementatieaanpak met een korte doorlooptijd. De kracht van Makelaarsuite bevindt zich in het datadistributie mechanisme. Is uw leverancier van een specifieke oplossing niet volledig compatible in de keten dan is Makelaarsuite in bijna alle gevallen in staat deze tekortkomingen op te lossen door de inzet van bijvoorbeeld transformatie functionaliteit. Zijn tekortkomingen, bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde standaard voldane berichtsamenstellingen, een gevaar voor de kwaliteit van de informatiestromen, dan zal Makelaarsuite deze berichten afkeuren en in de logging aangeven wat de reden hiervoor is. Met de inzet van Makelaarsuite kan de gemeente het applicatielandschap volledig naar wens inrichten, zonder tegen beperkingen op het gebied van techniek, beveiliging en gegevensdistributie aan te lopen en wel te profiteren van zekerheid in de ketens.

Gegevenslogistiek

Naast een garantie op succesvolle koppelingen bevat Makelaarsuite uitgebreide logica voor het volledig naar wens van de  specifieke gemeente inrichten van gegevensdistributie binnen het applicatielandschap. Makelaarsuite kan als routeringscomponent een bericht van een authentieke bron 1-op-1 doorsturen naar de afnemers of, indien gewenst, een bericht verrijken indien de ontvanger meer gegevens wil ontvangen dan afkomstig van de bron. Op deze wijze kan bijvoorbeeld een KCC profiteren van authentieke persoonsgegevens vanuit Burgerzaken, aangevuld met de door de burger opgegeven contactinformatie of rekeningnummers om zo een integraal klantbeeld te verkrijgen. Indien een afnemer op basis van privacy wetgevingen slechts een gedeelte van een bericht mag ontvangen kan de gemeente in Makelaarsuite exact bepalen welke gedeelten door welke afnemer ontvangen mogen worden. Op deze wijze kan de authentieke bron één enkel bericht aan Makelaarsuite leveren en zorgt Makelaarsuite voor een op maat afgestemde distributie naar de afnemers, rekening houdend met wetten en eisen.

MKS-architectuur.png

Landelijke voorzieningen

Overheidsorganisaties krijgen via Makelaarsuite toegang tot de landelijke voorzieningen welke via één centrale koppeling benaderd worden. Informatie uit bijvoorbeeld de landelijke voorziening personen, BAG, WOZ of NHR kan via Makelaarsuite geraadpleegd worden. Direct vanuit een backoffice applicatie via Makelaarsuite een landelijke voorziening bevragen is natuurlijk mogelijk. Het gebruik van zowel het gegevensmagazijn als de landelijke voorzieningen in Makelaarsuite is volledig te autoriseren en wordt uitgebreid gelogd zodat de beheerders altijd op de hoogte zijn van het gebruik van deze informatiebronnen.

Monitoring van processen en stuurinformatie

De centrale rol van Makelaarsuite maakt het platform bij uitstek geschikt voor het monitoren van informatiestromen en gegevenskwaliteit. Makelaarsuite bevat diverse dashboards die real time processen monitoren zodat de beheerders in één oogopslag inzicht hebben in de actuele status van de informatiestromen. Zijn ketens inactief door foutieve berichten, applicaties die offline zijn of een verlopen certificaat dan zal Makelaarsuite hierover proactief informeren zodat beheerders direct kunnen anticiperen op problemen en de keten zo snel mogelijk wordt hersteld. Deze notificaties worden naar wens per e-mail, in dashboards of via iMonitor, de mobiele app voor Makelaarsuite, verspreid naar de beheerders.

Gegevensbeheer en kwaliteit

Een hoge kwaliteit van gegevens die verspreid wordt in de informatiestromen en ketens is van essentieel belang om processen efficiënter in te richten en uit te voeren. Geautomatiseerd verspreiden van informatie is enkel interessant wanneer deze informatie correct en actueel is. Het aanschrijven van een overleden persoon of het innen van WOZ-belasting bij een huurder zal tot ontevredenheid bij de burgers leiden en soms zelfs de media halen. Daarom biedt Makelaarsuite controle en analyse mechanismen om zowel de inhoudelijke kwaliteit van gegevens als de consistentie tussen gegevens in de keten te bepalen. Foutieve informatie wordt in overzichten gepresenteerd en kan als input worden gebruikt om de gegevenskwaliteit op orde te krijgen. Op deze wijze maken gebruikers gegarandeerd gebruik van correcte en actuele informatie.

Zaakgericht werken en het DMS

Makelaarsuite ondersteunt organisaties die bezig zijn met het implementeren van zaakgericht werken. Makelaarsuite bevat een geïntegreerde ZaakTypeCatalogus (ZTC) en een zakenmagazijn waarin de zaakinformatie wordt opgeslagen en kan worden gedistribueerd naar afnemers als Mijn Overheid, KCC, PIP, Verbeterdebuurt en RUD’s. Via de routerings- en orkestratie componenten in Makelaarsuite worden E-formulieren geautomatiseerd gedistribueerd naar de afnemers of, indien de afnemer niet met E-formulieren kan communiceren, omgezet in zaken en documenten en gedistribueerd naar het zakenmagazijn en Document Management Systeem (DMS). Doordat Makelaarsuite tekortkomingen kan compenseren bent u zeer flexibel in de keuze van een zaaksysteem en DMS.

Samenwerkingen

Makelaarsuite is bij uitstek geschikt om samenwerkingen te faciliteren. Veel voorkomende vormen hiervan zijn een herindeling, ambtelijke fusie, belastingensamenwerking of BPO-oplossing. Door de volledige ondersteuning van koppelvlakken, uitgebreide distributie instellingen en autorisaties kan Makelaarsuite voor iedere vorm van samenwerken ingezet worden. Het uitwisselen van informatie met waterschappen, uitvoeringsorganisaties en veiligheidsregio´s behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.

Pink Private Cloud

Makelaarsuite kan naar wens op locatie ingezet worden of via de Pink Private Cloud worden gehost door te kiezen voor de service piramide van PinkRoccade Local Government. Ook is het mogelijk het functioneel beheer en gegevensbeheer uit te besteden aan PinkRoccade Local Government. Door deze ontzorging concentreert u zich op uw kernprocessen en zorgen wij voor de beschikbaarheid van betrouwbare gegevens.