Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Gegevenslogistiek

Makelaarsuite: datadistributie en gegevenslogistiek

PinkRoccade Local Government biedt overheidsorganisaties een suite van gegevenslogistiek oplossingen, Makelaarsuite. Makelaarsuite biedt datadistributie functionaliteit, een integraal gegevens- en zakenmagazijn, een servicebus met Digikoppeling functionaliteit en een integraal informatievoorziening platform waarmee zowel geografisch als administratief informatie kan worden geraadpleegd. Makelaarsuite is modulair opgebouwd, waardoor overheidsorganisaties enkel de door hen gewenste modules hoeven te activeren. Op deze wijze sluit Makelaarsuite altijd aan op de specifieke wensen en is het eenvoudig om op een later moment alsnog uit te breiden. Lees meer over Makelaarsuite.

Makelaarsuite: informatievoorziening

Met de beschikbaarheid van steeds meer koppelingen en de groeiende hoeveelheid informatie die uitgewisseld wordt ontstaan kansen om deze informatie in te zetten voor het doen van analyses en onderzoeken die als basis dienen om beleid te maken, processen te verbeteren en te handhaven. Vraagstukken over doelmatigheid en rechtmatigheid kunnen hiermee worden beantwoord. Een groot deel van deze informatie is reeds beschikbaar in het gegevensmagazijn, de overige informatie kan on the fly worden bijgelezen vanuit andere databases, CSV-bestanden of bijvoorbeeld open data websites. Het interactieve informatievoorziening platform dat PinkRoccade Local Government hiervoor inzet helpt overheidsorganisaties om beschikbare gegevens door te vertalen in informatie. Lees meer over informatievoorziening.

Digikoppeling

Het uitwisselen van gegevens tussen overheidsorganisaties en landelijke bronnen vindt steeds meer plaats op basis van de Digikoppeling standaard. Naast afspraken over de wijze van uitwisselen van gegevens via Digikoppeling worden er ook standaarden beschikbaar gesteld voor het leveren van gegevens (Digilevering) en het terugmelden wanneer twijfel bestaat over de juistheid van deze gegevens (Digimelding). De Digikoppeling adapter van PinkRoccade Local Government biedt alle benodigde functionaliteit om gebruik te maken van deze voorzieningen. Lees meer over Digikoppeling.

Makelaarsuite.jpg