Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Financiën & services

Nederlandse gemeenten moeten de komende jaren fors bezuinigen en meer complexe taken gaan uitvoeren. Tegelijkertijd worden de eisen voor dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen steeds hoger. Herschikking van taken en nieuwe inrichting van de ondersteunende processen zijn onvermijdelijk. Een integrale bedrijfsvoering biedt uitkomst. Daarmee kunnen gemeenten namelijk de kosten voor bedrijfsvoering naar beneden brengen en de dienstverlening aan interne en externe klanten verbeteren. 

Ondersteunende processen

De ondersteunende afdelingen binnen de gemeente (financiën, HR, facilitair management, communicatie en informatiemanagement) zullen in de toekomst nadrukkelijker moeten samenwerken. Ook de rol en het takenpakket van de afdelingen zullen veranderen: van autonoom operationeel naar dienstbaar. Ondersteuning komt meer in dienst te staan van de primaire processen en moet deze faciliteren, vereenvoudigen en gebruiksvriendelijker maken. Als de ondersteunende processen goed georganiseerd en geïntegreerd zijn, zullen de primaire processen soepeler verlopen. En zijn medewerkers in staat de dienstverlening te verbeteren.

Sturen op managementinformatie

Een integrale bedrijfsvoering zorgt niet alleen voor betere processen, het genereert ook betere stuurinformatie. En juist daar hebben gemeenten behoefte aan. Door decentralisaties krijgen gemeenten immers meer budgettaire en financiële verantwoordelijkheid en zullen ze strenger op cijfers worden afgerekend Realtime stuurinformatie die is gebaseerd op eenduidige, geïntegreerde, bedrijfskritische gegevens, helpt management en directies op tijd de juiste beslissingen te nemen.

Back to basic

Wanneer gemeenten een integrale bedrijfsvoering willen gaan invoeren, zullen ook integraal denken en werken een plaats moeten krijgen in de organisatie. Om dat te faciliteren en organiseren, moet men terug naar de basis: ICT. In speciale Expertise Centra onderzoekt PinkRoccade Local Government samen met gemeenten welke wensen en eisen er zijn op het gebied van integrale bedrijfsvoering, welke tools al in de organisatie aanwezig zijn, hoe we kennis en data geïntegreerd kunnen ontsluiten, aanbieden en raadpleegbaar maken. Samen staan we aan de basis van vernieuwing.